شهریور 12, 1398
پوشش رنگ صندلی آمفی تئاتر

رنگ صندلی آمفی تئاتر و انواع پوشش رنگ صندلی سینمایی

رنگ صندلی سینمایی پوشش رنگ صندلی آمفی تئاتر و دیگر نمونه های صندلی های سینمایی که با نام های صندلی همایش صندلی سمینار و صندلی آمفی […]
مرداد 26, 1398
فوم سرد - فوم گرم

تفاوت فوم سرد و فوم گرم

تفاوت فوم سرد و فوم گرم فوم سرد و فوم گرم در یک فرایند شیمیایی با حرارت مستقیم یا غیر مستقیم در کوره تولید می شود […]