آبان 12, 1398
صندلی آمفی تئاتر دسته تحریر مدل S-012

صندلی دسته تحریر

گاهی کارفرمایان بنا به نیاز سفارش صندلی آمفی تئاتر با دسته تحریر می دهند. دسته تحریر نصب شده روی صندلی های آمفی تئاتر قابلیت تاشو دارد […]
شهریور 25, 1398
صندلی آمفی تئاتر مدل S-005

انواع صندلی آمفی تئاتر و صندلی سینمایی و همایش

انواع صندلی آمفی تئاتر و صندلی سینمایی و صندلی همایش برای سالن های مختلف و با کارایی های متفاوت وجود دارد. هر یک از انواع صندلی آمفی […]
شهریور 24, 1398
صندلی آمفی تئاتر و صندلی سینمایی

درباره صندلی آمفی تئاتر

درباره صندلی آمفی تئاتر درباره صندلی آمفی تئاتر آنچه میتوان گفت این است که صندلی آمفی تئاتر با نام های صندلی سینمایی ، صندلی همایش ، […]
شهریور 12, 1398
صندلی آمفی تئاتر

ویژگی های صندلی آمفی تئاتر خوب

صندلی آمفی تئاتر چیست و کاربرد آن در کجاست؟ ویژگی صندلی آمفی تئاتر خوب و مبلمان سینمایی با کیفیت که با نام های دیگری نیز همچون صندلی […]